Webinar

De maakbaarheid van de energie transitie

De energiesector staat voor een uitdaging: de komende 10 jaar moeten we evenveel werk verrichten als in de afgelopen 40 jaar. Dit vereist slim gebruik van schaarse middelen en innovatieve oplossingen. Gelukkig kunnen data en AI ons helpen, maar hoe?

Sprekers: Eva Oudemans Navara (Product Owner, Alliander), Tom Wagemans (System Engineer, Eneco) en Robin Teeken (Energy consultant, BlueTerra)