/ #Appfab

Elke 6 weken een nieuwe app live

Enterprise mobility

ABN Amro heeft 21.000 medewerkers in Nederland en meer dan 6 miljoen klanten. Om een versnelling aan te brengen in hun digitale transformatie heeft ABN Amro het TOPS-2020-programma in het leven geroepen. Onderdeel daarvan is het veilig toegang bieden tot mobiele applicaties. NAVARA heeft ABN Amro geadviseerd over de entreprise mobility strategie en de bijbehorende techniek.

/ #AppFab

Dit heeft geleid tot de oprichting van een specifiek multidisciplinair team voor de realisatie van enterprise to employee apps: #Appfab.

De Appfab staat borg voor elke 6 weken een nieuwe app waarmee de time-to-market wordt verkort. Het innovatieproces in hiermee enorm versneld.

Voor het genereren van nieuwe ideeën maken we gebruik van de Design Thinking-methode. ‘’Design Thinking’’ is een innovatie op een creatieve manier vormgeven. Innovatie gaat over nieuwe oplossingen, nieuwe ideeën en de realisatie daarvan. Unieke waarde creëren. Die waarde zit niet zozeer in de technologie, in het product of dienst, maar vooral in de ervaring van de gebruiker. Hierdoor ontstaan innovatieve ideeën die er werkelijk toe doen. Betrokken medewerkers zijn van groot belang voor de bank. Zij zijn aantoonbaar productiever en zorgen voor betere dienstverlening aan haar klanten.

Door het #AppFab team zijn inmiddels meer dan 15 apps opgeleverd.

Technologie: Maas360, ionic,  Angular

Solutions : Mobile First |  Customer Experience