/

AMBUSUITE

AMBUVIEW

AMBUVIEW wordt gebruikt binnen het ziekenhuis om informatie te ontvangen en weer te geven op Spoedeisende Hulp of eerste harthulp. Op het moment dat de ambulanceverpleegkundige een vooraankondiging verstuurt wordt het ziekenhuis geinformeerd: een nieuwe patiënt is onderweg. Gegevens over zowel de patiënt, geografische informatie en vitale waardes worden weergegeven binnen AMBUVIEW. Ook is het mogelijk om de informatie rechtstreeks aan te bieden aan het Ziekenhuis Informatie Systeem (zoals Chipsoft en EPIC). Op dit moment werken wij samen met één van de grootste ziekenhuizen aan een vernieuwde versie.

AMBUREPORTS

AMBUREPORTS is het nieuwe product binnen de AMBUSUITE. Afhankelijk van het gekozen abonnement bieden wij een veelvoud aan rapportages die inzicht geven in prestaties en kritische bedrijfsprocessen van de RAV. Hierbij wordt gedacht aan responsetijden, voorbehouden handelingen, specialisme en aantal ritten. Ook is het mogelijk om informatie aan te leveren aan ketenpartners, zoals de brandweer en het ziekenhuis.

AMBUFORMS

AMBUFORMS is het digitale ritformulier dat aangeboden wordt op een tablet. Met behulp van deze App is de ambulanceverpleegkundige in staat de medische workflow te bewerken. De informatie die wordt bewerkt is tevens beschikbaar in AMBUFLOW, de backoffice. Ook heeft de ambulanceverpleegkundige de mogelijkheid om het ritformulier te versturen naar de huisarts met behulp van Zorgmail en/of Spoedeisende Hulp. De vooraankondiging wordt in het ziekenhuis weergegeven binnen AMBUVIEW of rechtstreeks in het Ziekenhuis Informatie Systeem. Zo bieden wij alle zorgverleners de informatie en tools die ze nodig hebben om de allerbeste zorg te leveren.

AMBUFLOW

AMBUFLOW is de backoffice applicatie die veelal wordt gebruikt binnen een desktop omgeving. De toepassing is onlangs volledig vernieuwd en is beschikbaar via de cloud. Financiële stakeholders zijn met AMBUFLOW in staat hun werk efficiënter uit voeren, onder andere door automatische facturatie (VECOZO) en de koppeling met verschillende boekhoudpakketten. Medisch managers hebben de mogelijkheid om het volledige ambulance patiëntdossier in te zien.