/ SPROUT

Algoritme voor duurzame
gebiedsontwikkeling

Energie transitie

Nederland wil in het jaar 2050 een volledige duurzame energievoorziening. De energievoorziening dient bovendien betaalbaar en betrouwbaar te zijn voor consumenten en bedrijven. De energietransitie is inmiddels volledig uit de startblokken maar er zijn nog veel horden te nemen.

Aan de lopende band worden nieuwe technologieën ontwikkeld die een belangrijke rol zullen spelen hierbij. Eneco adviseert als energieleverancier en kennispartij vroegtijdig bij energievraagstukken in stedelijke- en industriële gebiedsontwikkeling.

Algoritme

Gevoed vanuit de markt kwam Eneco bij NAVARA met de vraag om een flexibel en data-gedreven platform te ontwikkelen waardoor stakeholders zich tot in detail kunnen laten informeren. Hoe ontwikkelt de energievraag zich in verschillende aanbouwfases en wie neemt welke kosten voor zijn rekening? Waar komt de energie op een duurzame manier vandaan?
Waar voorheen enkele analisten een maand per project bezig konden zijn met het maken van een kosten/baten analyse zou blijken dat het met dit model een kwestie van seconden zou zijn.

"Eneco is met deze aanpak een echte voorloper in de markt."

Aanpak

Zodoende hebben we voor Eneco het SPROUT-platform ontwikkeld. SPROUT heeft als belangrijkste doel om Eneco en haar klanten te helpen gebiedsontwikkeling zo duurzaam mogelijk te maken. Kortweg om de energietransitie in Nederland te faciliteren.

Het model bestaat uit een set van geavanceerde algoritmes wat ons in staat stelt om snel helderheid te verschaffen in een grote verscheidenheid aan datasets en factoren die van invloed zijn op de vraag. Middels verschillende predictive analytics methodieken geven we gebruikers inzicht in toekomstige ontwikkelingen waardoor zij in staat gesteld worden de optimale beslissing te nemen.

/ Resultaat

Het resultaat is een uniek model dat wordt ingezet om quick scans te maken van complexe projecten omtrent duurzame gebiedsontwikkeling. Dankzij SPROUT is er nu één web-based platform dat stakeholders op transparante wijze voorziet van nauwkeurige informatie ten aanzien van de verduurzaming van projecten in Nederland. Denk hierbij aan het verduurzamen van bestaande bouw en nieuwbouw van bedrijventerreinen, woonwijken, maar ook zonneweiden en windmolenparken.

Technologieën: Azure, R. en Shiny.

Solutions : Enterprise Analytics

Meer weten? Bel Joas Schutte.