Quantumtechnologie beschikbaar maken voor iedereen

QuTech-quantumcomputing

Over QuTech

QuTech is een onderzoeksinstituut dat in 2014 is opgericht door de Technische Universiteit Delft en TNO. De missie is even simpel als complex: quantum computing en quantum internet toegankelijk maken voor een breed publiek.

Quantum wat?

Vergeet de traditionele bits en bytes waarbij de waarde altijd 0 of 1 is. In quantumtechnologie wordt gebruik gemaakt van quantumbits. Die zowel 1 als 0 kunnen zijn maar ook beiden… Complex zeker! Maak ook vooruitstrevend en disruptief. Deze technologie is volop in ontwikkeling en hoewel het voor veel mensen nog erg sciencefictionachtig aandoet wordt bij QuTech baanbrekend onderzoek gedaan. Het ongekende rekenvermogen van een quantumcomputer opent nieuwe deuren voor technologische innovaties!

De uitdaging

Quantum computing en quantum internet toegankelijk en beschikbaar maken voor iedereen is een uitdagende missie. Die vraagt om nieuwe concepten en de ontwikkeling van unieke hard- en software. En dat is waar Navara een belangrijke rol speelt….

Quantum Inspire

Dit multi-hardware quantumtechnologieplatform is een prototype full-stack quantumcomputer. Het dient als een trainings- en opleidingsplatform, als proeftuin voor applicatieontwikkeling en wordt ingezet bij de ontwikkeling en gezamenlijke R&D van quantumcomputer.
Met deze high-tech computer kunnen oplossingen worden berekend voor problemen, die met een klassieke computer zoveel tijd kosten dat het niet haalbaar is. Denk bijvoorbeeld aan drie minuten vs drie dagen.

Navara’s expertise

Navara bouwt mee aan dit platform en is medeverantwoordelijk voor de architectuur. Het vraagt specialistische kennis en ervaring met complexe materie. Iets waar Navara in grote mate over beschikt. Collega’s die aan het project meewerken hebben jarenlange ervaring in het werkveld en zijn breed georiënteerd. Daarnaast houden ze van een uitdaging en is er uitstekende back-up vanuit het team.

Het platform is zo ingericht dat feitelijk iedereen (van wetenschapper tot bakker) een probleem kan indienen. Vanwege de nog beperkte capaciteit is tijd een belangrijk gegeven. In het systeem is een wachtrij ingebouwd en worden aangeboden problemen direct gecontroleerd op fouten. De computer vraagt om specifieke workload waarna de berekening start. Naast de ontwikkeling van het platform heeft Navara meegeschreven aan de software voor deze berekeningen.

Quantum Internet

Naast de quantum computer is er ook behoefte aan superveilig internet. Geen draadverbinding maar een revolutionaire manier van communicatie, waarbij qubits met elkaar verbonden zijn, ook op afstand. Zonder dat iemand mee kan luisteren. Einstein noemde dit “Spooky action at a distance”, en dit is precies wat quantum internet zo interessant maakt. Hoewel deze ontwikkeling nog aan het begin staat en vooralsnog alleen in een simulatieomgeving (Quantum Network Explorer) draait wordt ook hier baanbrekend werk verricht.

De architectuur voor het bijbehorende webplatform is mede-ontwikkeld door Navara.

De toekomst

Inmiddels zijn al miljoenen taken ingeschoten in het platform Quantum Inspire en zijn de reacties veelbelovend. Om de gemeenschap nog beter te bedienen en toe te werken naar volledig werkbare oplossingen is behoefte aan doorontwikkeling. Ook hier zal Navara een belangrijke rol in spelen.

Meer informatie over QuTech vindt u hier.

Foto credits: QuTech.