Een systeem voor de planning en capaciteitsverdeling van het spoor

Donna

Nederland heeft het op één na dichtste en efficiëntste spoornetwerk van Europa. Om deze mate van efficiëntie te bereiken in een complexe en competitieve industrie, heb je een zeer solide en veilig plan -en informatiesysteem nodig. Een daadkrachtig systeem waarmee complexe vraagstukken kunnen worden ingevuld. Waar kunnen we bijvoorbeeld het beste een nieuw station plaatsen? Of hoe kunnen we voor de reizigers een kortere reistijd op een duurzamere manier aanbieden? En tegelijk moet het systeem de dagelijkse uitvoering van het reizigers en goederenvervoer met een geplande marge van 20 sec uitvoeren.

Om alles in goede banen te leiden hebben de Nederlandse spoorwegen samen met ProRail in 2012 een centraal informatiesysteem ontwikkeld: Donna.

Dat is een informatiesysteem waarmee door alle betrokken partijen, de planning en capaciteitsverdeling voor het Nederlandse spoor gerealiseerd wordt.

De DSO

De Donna Service Organisatie (DSO) is op haar beurt verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en beheer van het systeem Donna. De DSO omvat alle disciplines van systeemontwikkeling, technisch beheer en gebruikersondersteuning. Naast het continue verbeteren van de efficiëntie, veiligheid en doorlooptijd, wil de DSO ook verder met het voorbereiden op de komende wet -en regelgeving voor het internationaal vervoer.

UX

De DSO heeft onze hulp gevraagd bij het vernieuwen en verbeteren van het Donna informatiesysteem. Hierbij ondersteunen we de DSO op strategisch en operationeel vlak bij de implementatie en het vernieuwen van het huidige systeem en met het opzetten van de UX discipline binnen de organisatie.

UX design speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de nieuwe Donna applicatie door gebruikers en hun gebruikerservaring centraal te stellen. Dit doen we met kwalitatief gebruikersonderzoek dat grote inzichten heeft gegeven. Op deze manier hebben we in een vroeg stadium gesignaleerd waar eventuele knelpunten zitten en waar winst behaald kan worden.

De aanpak resulteerde in nieuwe schermen van de visuele weergaves voor de planners en nieuwe functies voor de applicatie die zowel door de gebruiker als de organisatie volledig gedragen worden.

Design-organisatie advies

Naast het operationele vlak houdt Navara zich ook bezig met vergroten van de UX maturity van de organisatie. Wanneer een organisatie gebruikers-gedreven gaat denken en innoveren, kunnen grote winsten behaald worden. Dat vraagt om een goed uitgebalanceerd UX-team bestaande uit mensen met verschillende specialisaties & expertises. Maar ook het daadkrachtig opstellen van een werkwijze, het gebruiken van Customer Centred specifieke methodieken en het standaardiseren van processen hebben ervoor gezorgd, dat UX-designers goed samenwerken binnen de verschillende DevOps teams.

Visie en strategie

Op het gebied van strategie werken we met de DSO samen aan een nieuwe toekomstvisie voor Donna. UX neemt hier een voortrekkers rol in door samen te werken met diverse professionals uit verschillende lagen van de organisatie. Hiervoor organiseren we verschillende workshops waar we samenwerken aan onder andere een Service Design Blueprint, Persona’s, Customer Journey’s, Job’s to be Done en Design principes. Op deze manier bewegen we ons naar een gedragen stip op de horizon en kunnen we een gedragen en gevalideerde visie en strategie ontwikkelen. Zo is DSO klaar voor de toekomst.